Corporate Responsibility la EOS: Încasarea creanțelor înseamnă asumarea responsabilității.

Grupul EOS promovează cu hotărâre tema Corporate Responsibility (CR). Aceasta nu se referă numai la Protejarea climei. Strategia CR a Grupului pune în față în primul rând angajamentul social și antreprenorial, pentru a marca preocuparea pentru managementul sustenabil al creanțelor.

OrăOră
  • Criza Corona a accentuat mentalitatea privind Corporate Responsibility a multor întreprinderi.
  • Orientat spre noua cerință a întreprinderilor, „Changing finances for the better”, Grupul EOS a elaborat o strategie CR, care amplifică responsabilitatea în domeniul încasării creanțelor.
  • Strategia CR se concentrează spre patru zone de acțiune: Responsible Collection, Joint Progress, Financial Sustainability și Environmental Protection. 

Când întreprinderile își asumă responsabilitatea pentru un viitor sustenabil, multe gândesc la fel la reducerea emisiilor de CO2 și alte măsuri, cu efect asupra protejării climei. Mari producători auto, cum sunt Audi și BMW, au anunțat recent extinderea flotelor lor și chiar echiparea lor completă cu autovehicule electrice. Pe lângă acestea, întreprinderile își propun întotdeauna scopuri ambițioase, ca începând cu o anumită dată producția să fie configurată cu impact climatic neutru. Însă ce posibilități au întreprinderile a căror afacere nu este localizată în fabricația sau comercializarea de produse care generează intensiv emisii? Cum își pot aduce contribuția, de exemplu, prestatorii de servicii financiare, cum este EOS? 

„Aș dori să activez numai într-o întreprindere a cărei reputație nu poate fi pusă la îndoială.”

Klaus Engberding, Președintele Consiliului Director al Grupului EOS

Corporate Responsibility: EOS definește patru zone de acțiune centrale.

cream, heart, button, cell, alarm

Responsible Collection: Responsabilitate și datorii – cum se pun în acord?

Ca prestator de servicii de încasări de creanțe, EOS activează constant în zona sensibilă a datoriilor și finanțelor. „Pe de o parte sunt interesele clienților, de cealaltă parte plătitorii restanți, care doresc să fie tratați corect și cu respect”, declară Ben Kleinebrecht, șef Debtor Centricity and Communication la EOS. „Numai dacă devenim cu toții echitabili, există o soluție implementabilă și sustenabilă, care poate conduce la lichidarea completă a datoriilor.” Toți să devină echitabili, aceasta reușește EOS prin comunicare în termeni egali, o apreciere individuală a creanțelor și utilizarea inteligenței artificiale. Inteligența artificială sprijină experții EOS pentru aprecierea optimă, asupra celui mai adecvat pas de încasare a creanțelor și a momentului realizăriri acestuia pentru fiecare plătitor. Printr-o bază de date fundamentată, software-ul de încasare creanțe propune drumul cel mai eficient.
 În Bulgaria, angajații folosesc suplimentar cu mare succes așa-numita metodă Nudge – un procedeu prin care se încearcă influențarea comportamentului oamenilor printr-un „ghiont” (engl. Nudge), astfel încât să iasă din datorii. Acestea pot fi scrisori de încurajare, pe care EOS le trimite la plătitorii restanți, sau discuții motivaționale, pe care le realizează angajații cu plătitorii. Prin acestea, angajații consideră întotdeauna și respectivele condiții de viață ale plătitorilor restanți și adaptează planurile de plată ale restanțelor. Pot să existe de asemenea motive pentru care cineva nu poate acoperi datoriile pe termen lung – de exemplu o boală gravă sau incapacitatea de muncă. Pentru asemenea cazuri, EOS a înființat în Germania comunitatea „Cazuri dificile” în care colegii se preocupă de procesarea în cel mai bun mod posibil – întotdeauna în interesul plătitorilor restanți. Întotdeauna cu respect și politețe.

Joint Progress: De ce și copiii trebuie să dezvolte competențe financiare.

Cât de important este acest aspect știe Sebastian Richter, Director al finlit foundation gGmbH, o inițiativă proprie de formare financiară, dezvoltată de Grupul EOS. „Idealul nostru de lume fără datorii ne angajează să acționăm”, declară el, „dar aceasta nu funcționează numai prin afacerile operative. Trebuie să abordăm preventiv supraîndatorarea – prin implicarea colectivă în domeniul instruirii financiare.” Scopul finlit este de a elimina stigmatul asupra banilor și datoriilor și de a le furniza oamenilor cunoștințe financiare de bază pentru viața de zi cu zi, pentru ca ei să nu mai intre în supraîndatorare. „Instruirea financiară începe chiar din din școala elementară”, declară Richter. De aceea, el și colegii lui au lansat în septembrie anul trecut ManoMoneta – un pachet multimedia de cursuri pentru școlile germane. Ceea ce în Germania tocmai demarează, se derulează în Slovenia deja de doi ani: din septembrie 2019, EOS KSI sprijină „Financial School”, un proiect non-profit, care oferă formarea financiară pentru tineri, generația millenials și alți adulți. Chiar și la nivel intern, EOS își promovează implicarea colectivă pentru proprii angajați. Resursele individuale, capabilitățile și personalitățile sunt mai bine valorificate și asigură angajaților o mai bună vizibilitate. Angajații sunt încurajați astfel să își asume responsabilitatea singuri în acest scop. Dezvoltarea propriilor inițiative direct din grupări din cadrul forței de muncă, de exemplu, Queer@EOS și W:isible, emit deja un semnal pentru diversitate și oportunități egale la EOS.
Strategia CSR a Grupului EOS: Sebastian Richter, Director al Fundației finlit GmbH
Trebuie să abordăm preventiv supraîndatorarea – prin implicarea colectivă în domeniul formării financiare.
Sebastian Richter, Director al Fundației finlit gGmbH

Financial Sustainability: Cum se bazează pe valori ramura Încasarea creanțelor.

Analizând mediul de afaceri în care activează EOS, este deosebit de important ca standardele pentru încasarea corectă a creanțelor și acțiunile cu conștiința responsabilității să nu fie doar formulate. „Aceste standarde trebuie să fie transparente, concrete și realiste”, declară Engberding. De aceea, EOS susține standarde obligatorii privind comportamentul etic și profesional în ramură. Aceasta inițiativă este ilustrată prin munca în asociații internaționale și naționale de încasare a creanțelor, cum sunt Federation of European National Collection Associations (FENCA – Federația Europeană a Asociațiilor Naționale de Încasare a Creanțelor) sau Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU – Asociația Federală a Întreprinderilor Germane de Încasare a Creanțelor). La aceasta se adaugă apartenența ca membru în Programul Global Compact al Națiunilor Unite (UN), cea mai largă inițiativă mondială pentru guvernanța corporativă responsabilă. Global Compact le cere companiilor să se angajeze în privința unor obiective și principii clare, cuprinzătoare. În Codul propriu de comportament EOS, Code of Conduct, angajații EOS găsesc principii de bază și reguli pentru activitate proprie zilnică. Scopul este de a oferi creditorilor, clienților și consumatorilor în măsură egală cele mai bune servicii, pentru a îndepărta deficiențele și de a asigura supraordonat lichiditățile economiei. „Codul de conduită nu se modifică constant, dar îl înțelegem ca pe document dinamic”, declară Sibylle Weingart, Senior Compliance Officer al Grupului EOS. „Acesta trebuie să identifice modificările din cultura noastră de întreprindere și a societăților în care trăim și muncim”. Corespunzător, acesta trebuie interpretat critic și adaptat continuu, ceea ce ne susține în permanență activitatea zilnică.”

Environmental Protection: Cum pot întreprinderile de încasare a creanțelor să participe la protejarea climei?

Împreună cu Grupul Otto, compania sa mamă, EOS lucrează la atingerea neutralității climatice până în 2030. Încă din 2006, reducerea emisiilor de CO2 reprezintă unul din scopurile întreprinderii, pe care Grupul Otto dorește să-l atingă prin Liniile directoare la nivelul întregului concern. Pentru aceasta, EOS a definit măsuri concentrate și cu implementare rapidă: trecerea până la 100% energie electrică ecologică pentru randament energetic mai ridicat, reducerea suprafețelor birourilor, pentru o utilizare optimizată a resurselor, mobilitate electrică în flota vehiculelor de serviciu și canale de comunicație digitale pentru o amprentă CO2 îmbunătățită. Acestea sunt măsuri prin care EOS dorește să promoveze protejarea climei și a mediului înconjurător, și care constituie o componentă solidă a Strategiei CR susținută de EOS. „Numai atunci când nu vor mai fi doar vorbe pe hârtie și vor deveni parte a ADN-ului, nu numai al organizației, ci al fiecărei persoane, încasarea responsabilă a creanțelor va deveni realitate”, declară Klaus Engberding, Președintele Consiliului Director al Grupului EOS. În acest fel, prin încasarea creanțelor, lumea va putea deveni mai responsabilă. 

Contact

Daniel Schenk Senior PR Consultant bei EOS Holding GmbH

EOS in Germany

Daniel Schenk
Team Lead Corporate Communications German Market

Steindamm 91
20099 Hamburg
Germany

Telefon: +49 40 2850-2291

d.schenk@eos-solutions.com

Photo credits: Andreas Wemheuer, Matthias Oertel, EOS