Mențiuni legale - EOS KSI Romania SRL

Mențiuni legale

Acordăm atenție datelor dumneavoastră.

Vă mulțumim că ați vizitat site-ul nostru. Luăm foarte în serios protecția confidențialității datelor dumneavoastră și dorim să vă simțiți protejați în timpul vizitei.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA SI  PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In cadrul activitatilor sale, EOS KSI Romania SRL, avand sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr.10 A, cladirea C3, etaj 7, sector 2, fiind inregistrata la Oficiul Comertului sub nr. J40/13219/2002, cu cod unic de inregistrare 15089252, atribut fiscal RO („EOS KSI”), entitate de recuperare creante inregistrata in registrul entitatilor de recuperare creante aflata in evidenta Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si inregistrata in evidenta Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,  proceseaza datele personale care va privesc.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CADRUL ACTIVITATILOR DE CALL-CENTER

NOTA DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal la sediul Companiei in perspectiva limitarii accesului la sediu in contextul COVID-19

In cazul in care aveti calitatea de debitor sau garant al creantelor administrate de EOS KSI:

 • Date de identificare sau de contact cum ar fi: numele, data nasterii, nationalitatea, codul numeric personal (CNP), locul nasterii, datele din cartea de identitate (daca este  cazul), domiciliul, adresa de resedinta sau de corespondenta;
   
 • Date privind situatia dvs. financiara sau de angajare, cum ar fi numele angajatorului, venitul si sursa venitului;
   
 • Date privind procedurile administrative sau judiciare, in masura in care sunt legate de creantele gestionate sau detinute de EOS KSI;
   
 • Inregistrarea interactiunilor care au loc intre dvs. si EOS KSI, daca este cazul, prin intermediul call center-ului EOS KSI sau a altei corespondente sau comunicari intre dumneavoastra si EOS KSI;
   
 • Date referitoare la plati, inclusiv detalii legate de contul bancar si alte informatii aferente; 
   
 • Alte date cu caracter personal mentionate  in documentatia privind datoria sau garantiile sau mentionate  in contractul initial.
In cazul in care faceti plati sau actionati drept persoana de contact pentru un debitor sau garant al creantelor administrate de EOS KSI ori aveti o legatura cu, sau puteti oferi informatii referitoare la, aceste persoane:

 • Date de identificare sau de contact cum ar fi numele, domiciliul, adresa de resedinta sau de corespondenta, numarul de telefon, adresa de e-mail;
   
 • Daca efectuati plati in numele unui debitor sau garant, date legate de respectivele plati, inclusiv codul numeric personal (CNP), detalii privind contul bancar si alte date aferente;
   
 • Inregistrarea interactiunilor care au loc intre dvs. si EOS KSI, daca este cazul, prin intermediul call center-ului EOS KSI sau a altei corespondente sau comunicari intre dumneavoastra si EOS KSI;
   
 • Alte date furnizate direct de dvs. sau de alte persoane care v-au indicat drept persoana de contact sau ofera detalii in legatura cu dvs. in baza unui interes legitim.
 In cazul in care aveti calitatea de salariat, colaborator, reprezentant sau persoana de contact al unui client, furnizor sau alt partener de afaceri al EOS KSI:

 • Date de identificare sau de contact cum ar fi numele, adresa profesionala sau a domiciliului, denumirea functiei, numarul de telefon, adresa de e-mail;
   
 • Inregistrarea interactiunilor care au loc intre dvs. si EOS KSI, daca este cazul, prin intermediul call center-ului EOS KSI sau a altei corespondente sau comunicari intre dumneavoastra si EOS KSI;
   
 • In situatii limitate, cand este necesar conform legii, datele din cartea de identitate, inclusiv codul numeric personal (CNP), locul nasterii, date privind opiniile politice sau apartenenta la sindicate.
 • Atunci cand accesati site-ul nostru web, browserul utilizat pe dispozitivul dvs. trimite automat informatii catre serverul site-ului nostru web (informatii tehnice despre vizita dvs. pe site).
In cazul in care aveti calitatea de debitor sau garant al creantelor administrate de EOS KSI, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, putem colecta date despre dumneavoastra de la:

 • Creditorii (cu titlu de exemplu: institutii financiar bancare si nebancare, companii de telefonie, companii de prestari servicii etc.) care imputernicesc compania  EOS KSI pentru a desfasura activitatea de recuperare si gestionare a creantelor lor sau de la creditorii care  instraineaza drepturile de creante catre EOS KSI;
   
 • Direct de la dumneavoastra (sau, in anumite cazuri, de la alte persoane care justifica un interes legitim cu privire la contractul in legatura cu care desfasuram activitatea de recuperare creante);
   
 •  Persoane autorizate sa comunice cu noi in numele dumneavoastra sau persoane care efectueaza plati in numele dumneavoastra;
   
 • Autoritati si institutii publice sau alte persoane sau entitati care desfasoara un serviciu de interes public (cum ar fi executorii judecatoresti sau notarii publici);
   
 • Publicatii si baze de date care sunt disponibile public sau contractual.
In cazul in care faceti plati sau actionati drept persoana de contact pentru un debitor sau garant al creantelor administrate de EOS KSI ori aveti o legatura cu, sau puteti oferi informatii referitoare la, aceste persoane, putem colecta date in legatura cu dumneavoastra din urmatoarele surse:

 • Creditorii care imputernicesc EOS KSI pentru a desfasura activitatea de recuperare si gestionare a creantelor lor sau de la creditorii care instraineaza creante catre EOS KSI, in masura in care datele dvs. fac parte din documentatia privind respectiva creanta;
   
 • Direct de la dumneavoastra (sau, in anumite cazuri, de la alte persoane autorizate sa comunice cu noi in numele dvs. sau care justifica un interes legitim cu privire la contractul in legatura cu care desfasuram activitatea de recuperare creante);
   
 • Autoritati si institutii publice sau publicatii si baze de date care sunt disponibile public sau contractual. 
In cazul in care aveti calitatea de salariat, colaborator, reprezentant sau persoana de contact al unui client, furnizor sau alt partener de afaceri al EOS KSI, putem colecta date in legatura cu dumneavoastra din urmatoarele surse:

 • Direct de la dumneavoastra sau de la persoane care actioneaza in numele clientului, furnizorului sau partenerului de afaceri al EOS KSI;
   
 • Autoritati si institutii publice sau publicatii si baze de date care sunt disponibile public sau contractual.
In cazul in care ne vizitati la sediul nostru sau la birourile noastre locale ori daca ne scrieti sau telefonati in legatura cu diverse solicitari sau aspecte de interes pentru dvs., putem colecta numele si datele dumneavoastra de contact, precum si alte date cu caracter personal pe care ni le furnizati in mod direct.

Atunci cand accesati site-ul nostru web, browserul utilizat pe dispozitivul dumneavoastra trimite automat informatii catre serverul site-ului nostru web. Aceste informatii sunt salvate temporar intr-un fisier jurnal. Următoarele informații sunt colectate fara interventia dvs. si sunt salvate pana cand sunt șterse automat după trei (3) zile:

 • Adresa IP a calculatorului care a preluat datele,
 • data si ora accesarii,
 • numele și adresa URL a fisierului recuperat,
 • site-ul web de pe care a avut loc accesul (URL),
 • site-ul web preluat de pe site-ul nostru,
 • browserul computerului dumneavoastră si, eventual, sistemul de operare, precum și numele furnizorului de acces.
In afara de aceasta, folosim cookie-uri si servicii de analiza atunci cand vizitati site-ul nostru web. Informatii mai detaliate mai jos, in sectiunea dedicata cookie-urilor.
EOS KSI poate procesa datele dumneavoastra cu caracter personal:

 • Pentru colectarea creantelor gestionate sau detinute de EOS KSI;
   
 • In scopul comunicarii cu debitorii sau garantii creantelor administrate de EOS KSI, in masura in care sunteti persoana de contact ori aveti o legatura cu, sau puteti oferi informatii referitoare la, aceste persoane; 
   
 • In scopul executarii unui contract sau al gestionarii relatiei de afaceri dintre EOS KSI si un client, furnizor sau alt partener de afaceri, in cazul in care aveti calitatea de salariat, colaborator, 
 • reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor sau partener;
   
 • Pentru a raspunde solicitarilor dumneavoastra sau ale autoritatilor publice ori pentru a indeplini cerintele legale;
   
 • Sub rezerva conditiilor prevazute de lege, pentru prevenirea sau investigarea fraudelor sau in scopul procedurilor privind faptele penale legate de creantele gestionate sau detinute de EOS KSI, precum si pentru apararea sau exercitarea drepturilor noastre conform legii;
   
 • Pentru administrarea interna a EOS KSI si a companiilor sale afiliate cu privire la serviciile de recuperare a creantelor, inclusiv pentru audit, controlul calitatii, arhivare si securitatea spatiilor, bunurilor si a personalului EOS KSI si ale companiilor sale afiliate.
 • Date online :
  • pentru a asigura stabilirea unei conexiuni fara probleme la site-ul web,
  • pentru a asigura o utilizare confortabila a site-ului nostru web,
  • pentru a analiza securitatea si stabilitatea sistemului,
  • pentru alte scopuri administrative.
 • Interesul legitim al EOS KSI, al companiilor sale afiliate sau al creditorilor în numele cărora EOS KSI asigură gestionarea creanțelor sau a serviciilor de colectare a datoriilor, de a obține colectarea datoriilor restante și de a-și administra activitățile în procesul de colectare;
   
 • Interesul legitim al EOS KSI de a documenta executarea contractului si gestionarea relatiei de afaceri cu un client, furnizor sau alt partener de afaceri si de a-si administra activitatile si procesele interne aferente, in cazul in care aveti calitatea de salariat, colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor sau partener;
   
 • Interesul legitim constand in apararea sau exercitarea drepturilor EOS KSI si ale companiilor sale afiliate conform legii, inclusiv asigurarea securitatii spatiilor, bunurilor si a personalului acestora;
   
 • Consimtamantul dumneavoastra, in cazul in care actionati drept persoana de contact pentru un debitor sau garant al creantelor administrate de EOS KSI ori aveti o legatura cu, sau puteti oferi informatii referitoare la, aceste persoane, precum si in alte cazuri in masura in care prelucrarea datelor de catre EOS KSI necesita consimtamantul dumneavoastra conform legii;
   
 • Respectarea unei obligații legale in sarcina EOS KSI (de exemplu, protecția consumatorului, legislația fiscală sau cea privind prevenirea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism).
 • Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6(1)(f) din GDPR. Interesul nostru legitim rezulta din scopurile de colectare a datelor enumerate cu privire la furnizarea accesului online la site-ul web.
EOS KSI poate transfera datele referitoare la dumneavoastră catre alte persoane sau entităti care presteaza servicii sau efectueaza operatiuni  in cursul normal al activitătii de colectare sau in cursul normal al administrării activitătii EOS KSI. 
EOS KSI poate, de asemenea, să utilizeze sau să dezvăluie date cu caracter personal atunci cand este necesar (cand are o obligatie legala) sau permis de lege sa facă acest lucru. EOS KSI nu va permite accesul sau transferul datelor cu caracter personal niciunei persoane fizice sau juridice care nu este stabilita in Uniunea Europeană.

Categoriile de persoane carora EOS KSI le poate transfera datele personale includ:

 • Creditorii in numele cărora EOS KSI asigură gestionarea creantelor sau a serviciilor de colectare a creantelor sau cedentii de la care EOS KSI a dobandit creantele datorate sau garantate de dumneavoastră;
   
 • Autoritățile publice, pentru a răspunde cerințelor legale.
In cadrul activitatilor legate de recuperarea creantelor, EOS KSI va păstra datele dumneavoastră personale pe toata perioada colectării unei datorii si cinci ani ani dupa incasarea integrala a datoriei respective, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel.

In cadrul altor activitati decat recuperarea creantelor, EOS KSI va prelucra datele dumneavoastra pe durata necesara realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate sau, daca prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, pana la retragerea consimtamantului de catre dumneavoastra, cu exceptia cazului in care legea prevede o alta perioada de pastrare a datelor sau pastrarea datelor este necesara pentru exercitarea sau apararea drepturilor EOS KSI sau ale companiilor sale afiliate.
 • Puteti solicita accesul la datele dumneavoastra personale detinute de EOS KSI si, de asemenea, rectificarea acestor date, in masura in care considerati ca sunt inexacte. Daca prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant sau pe un contract intre dumneavoastra si EOS KSI, puteti sa ne solicitati sa va transmitem datele intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat sau sa ne solicitati sa transmitem datele dumneavoastra altui operator. 
   
 • Puteti, de asemenea, sa va retrageti oricand consimtamantul (daca prelucrarea datelor se intemeiaza pe consimtamant), sa va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra personale, sau sa solicitati stergerea acestor date, precum si, sa solicitati restrictionarea procesarii datelor dumneavoastra;
   
 • EOS KSI poate solicita informatii suplimentare necesare pentru a va confirma identitatea inainte de a va permite accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal sau de a actiona in legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra mentionate anterior;
   
 • Va rugam sa retineti ca, in cazuri justificate, societatii EOS KSI ii este permis prin lege să refuze să acționeze conform cererilor de mai sus, caz în care EOS KSI vă va oferi o explicatie scrisa cu privire la acest refuz;
   
 • De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro;
   
 • Puteți formula cererile de mai sus în legătură cu drepturile dvs., contactând EOS KSI sau Ofițerul de Protecție a Datelor al EOS KSI. Detaliile de contact sunt furnizate în secțiunea "Contact privind prelucrarea si  protectia datelor cu caracter personal „ de mai jos.
Dacă aveți întrebări sau solicitări legate de drepturile dvs. descrise mai sus, vă rugăm să ne contactați:

EOS KSI Romania SRL 

Adresa sediului: Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr.10 A, cladirea C3, etaj 7, sector 2, inregistrata la Oficiul Comertului sub nr. J40/13219/2002, cu cod unic de inregistrare 15089252, atribut fiscal RO.

Responsabil cu protectia datelor

Adresa e-mail: protectiadatelor@eos-ksi.ro

Numar de telefon: +40 374 13 99 00 (cu tarif aplicabil conform politicilor de tarifare ale operatorului dumneavoastra de telefonie)

Adresa de corespondenta: Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr.10 A, cladirea C3, etaj 7, sector 2

Module cookie

Ca majoritatea site-urilor web, utilizăm module cookie pentru a vă face vizita cât mai plăcută și eficientă cu putință atunci când accesați și vizitați site-ul nostru. Modulele cookie sunt mici fișiere create de către site-ul web și stocate automat în browserul dispozitivului dumneavoastră (laptop, tabletă, telefon inteligent sau altele asemenea). Modulele cookie nu dăunează dispozitivului dvs. și nu conțin viruși, troieni sau alte tipuri de malware. Informațiile referitoare la dispozitivul folosit sunt stocate în fișierul cookie. Totuși, aceasta nu înseamnă că prin intermediul lor suntem înștiințați în mod direct cu privire la identitatea dvs. 

Modulele cookie sunt utilizate, pe de o parte, pentru a crește atractivitatea ofertei noastre pentru dumneavoastră. De exemplu, utilizăm așa-numite module cookie de sesiune pentru a recunoaște că ați vizitat deja anumite pagini individuale de pe site-ul nostru web. Acestea sunt șterse automat după ce părăsiți site-ul nostru web. De asemenea, pentru optimizarea și simplificarea accesului utilizatorilor, mai utilizăm și module cookie temporare, care rămân salvate pe dispozitivul dvs. o anumită perioadă de timp. Atunci când reveniți pe site pentru a utiliza serviciile noastre, acesta va recunoaște automat că ne-ați mai vizitat și înainte, iar datele pe care le-ați introdus sau setările pe care le-ați configurat vor fi recunoscute în mod automat, nemaifiind necesar să le introduceți din nou.

Modulele cookie se împart în patru categorii: „Necesare”, „Statistică”, „Confort” și „Marketing”. 

Modulele cookie necesare sunt obligatorii pentru a asigura exploatarea și funcțiile de bază ale site-ului nostru web. Ele permit funcționarea site-ului în condiții de securitate. 

Modulele cookie cu rol statistic sunt utilizate pentru îmbunătățirea ofertei noastre, precum și pentru asigurarea unui design bazat pe nevoi și a unei optimizări continue a site-ului nostru web. Pentru aceasta, colectăm date anonimizate pentru statistică și analiză, de exemplu pentru a determina traficul de pe site, statisticile legate de paginile vizualizate, comportamentul utilizatorilor și pentru a îmbunătăți conținutul și experiența de pe site. 

Modulele cookie pentru confort sunt folosite pentru facilitarea utilizării site-ului nostru web. Dacă reveniți pe site pentru a utiliza serviciile noastre, acesta va recunoaște automat că ne-ați mai vizitat, iar datele introduse sau setările configurate de dvs. vor fi recunoscute automat, nemaifiind nevoie să le introduceți din nou. Astfel, de exemplu, nu va mai trebui să reintroduceți de fiecare dată datele dvs. de utilizator, ci la următoarea vizită pe site puteți accesa datele deja introduse.

Utilizăm module cookie de marketing pentru a vă putea pune la dispoziție conținut relevant și adaptat intereselor dvs. atunci când vizitați site-ul nostru web.

Prin intermediul modulelor cookie necesare se procesează date în scopurile declarate, pentru protejarea intereselor noastre legitime, în conformitate cu articolul 6, paragraful 1, propoziția 1 litera f din RGPD, cum ar fi funcționarea corespunzătoare a site-ului. 

Colectarea și procesarea datelor prin intermediul modulelor cookie de confort, statistică și de marketing se realizează pe baza consimțământului acordat de dvs., în conformitate cu articolul 6, paragraful 1, propoziția 1 litera a din RGPD, în scopul punerii la dispoziție de conținut personalizat, în scopuri statistice ce au ca obiectiv îmbunătățirea experienței utilizatorilor și în scopuri de marketing. Pentru acestea vă puteți modifica/retrage consimțământul făcând clic pe setările Modificare module cookie din partea de jos a paginii web.

Gestionarea modulelor cookie

Majoritatea browserelor acceptă în mod automat module cookie. Cu toate acestea, vă puteți configura browserul în așa fel încât să nu se poată stoca module cookie pe computerul dvs. sau ca să apară întotdeauna un mesaj de notificare înaintea amplasării unui nou modul cookie. Fiecare browser diferă în funcție de modul în care gestionează setările pentru modulele cookie. Acest aspect este descris în meniul Ajutor al fiecărui browser, care explică modul în care vă puteți modifica setările cookie. Urmați linkurile de mai jos în funcție de browserul pe care îl utilizați:

Dezactivarea completă a modulelor cookie poate duce, însă, la imposibilitatea utilizării tuturor caracteristicilor site-ului nostru web.

Utilizăm următoarele module cookie:
necesare

Denumire Cookie de sesiune Java
Furnizor Proprietarul acestui site web
Scop Acest cookie este utilizat de serverul aplicației.
El este esențial pentru funcționarea corespunzătoare a software-ului aplicației.
El nu stochează date cu caracter personal. 
Denumire cookie jsessionid
Durată cookie Cookie de sesiune - se șterge după ce închideți browserul.
Denumire cookieconsent_status
Furnizor Proprietarul acestui site web
Scop Modul cookie necesar pentru a salva informația că bannerul cookie a fost confirmat.
Denumire cookie cookieconsent_status
Durată cookie 60 de zile
confort

Denumire VISITOR
Furnizor Proprietarul acestui site web
Scop Utilizăm acest modul cookie pentru a vă pune la dispoziție conținut personalizat.
Denumire cookie VISITOR
Durată cookie Cookie de sesiune - se șterge după ce închideți browserul.
Denumire NEW_Visitor
Furnizor Proprietarul acestui site web
Scop Utilizăm acest modul cookie pentru a vă pune la dispoziție conținut personalizat.
Denumire cookie new_visitor
Durată cookie 1 zi
statistică

Denumire nmstat
Furnizor Siteimprove GmbH
Scop Acest modul cookie ajută la înregistrarea modului de utilizare a site-ului web de către vizitator.
El este folosit pentru colectarea de date statistice referitoare la utilizarea site-ului, ca de exemplu ultima dată când vizitatorul a vizitat site-ul.
Aceste informații sunt utilizate apoi pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului pe site. Modulul cookie Siteimprove Analytics conține un ID generat aleatoriu, utilizat pentru a recunoaște browserul atunci când vizitatorul citește o pagină. Modulul cookie nu conține informații cu caracter personal și este folosit doar pentru analiză web.
Denumire cookie nmstat
Durată cookie persistent - expiră după 400 de zile
Denumire AWSELB
Furnizor Siteimprove GmbH
Scop Cookie-ul AWSELB asigură că toate vizualizările paginii pentru aceeași vizită (sesiunea utilizatorului) sunt trimise la același punct final. Acest lucru ne permite să determinăm secvența vizualizărilor de pagini ale unui utilizator necesare pentru caracteristici precum Behavior Tracking și Tunele.
Denumire cookie AWSELB
Durată cookie Cookie de sesiune - șters după ce renunțați la browser.
marketing

Denumire siteimproveses
Furnizor Siteimprove GmbH
Scop Acest modul cookie este utilizat exclusiv pentru a urmări succesiunea de pagini la care se uită un vizitator în timpul unei vizite pe site.
Aceste informații pot fi utilizate pentru a crea User Journeys și a permite vizitatorilor să găsească mai rapid informațiile relevante.
Denumire cookie Siteimproveses
Durată cookie Cookie de sesiune - se șterge după ce închideți browserul.
Denumire Facebook Pixel
Furnizor Facebook
Scop Acest cookie este utilizat exclusiv pentru a inregistra actiunile utilizatorului pe site - ca anumite evenimente: standard si non-standard. Codul permite colectarea de cookie-uri, care vor fi utilizate pentru remarketing si vor permite masurarea numarului de utilizatori care au completat un formular de contact in timpul utilizarii site-ului web dupa ce au dat click pe o reclama.Aceste informatii pot fi utilizate pentru a crea trasee de vizitare si pentru a ajuta utilizatorii sa gaseasca mai rapid informatii relevante.
Denumire cookie Facebook Pixel
Durată cookie pana la 540 de zile

Utilizarea Sitemprove Analytics

Acest site utilizează Siteimprove Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Siteimprove. Siteimprove Analytics utilizează „cookie-uri“, fișiere text plasate pe computer, pentru a ajuta EOS KSI România să analizeze modul în care vizitatorii utilizează site-ul. Informațiile generate de cookie-uri privind utilizarea de către vizitatori a site-ului vor fi stocate și procesate de Siteimprove pe serverele din Danemarca.

Adresele IP sunt anonimizate ireversibil înainte ca datele să fie disponibile în Siteimprove Analytics sau Intelligence Suite pentru EOS.