Glosar.

Termenii complicați simplificați. Știm că mulți termeni financiari sunt greu de înțeles. De aceea am încercat să îi facem cât mai ușor de înțeles. Și dacă mai există vreo neclaritate, contactați-ne - vă vom ajuta cu plăcere.

Glosar.

Un creditor transferă drepturile asupra unei datorii unei alte persoane. Dacă, de exemplu, un creditor atribuie o datorie companiei EOS, EOS are dreptul de a primi de la client plata restantă. Plata către vechiul creditor nu prescrie datoria clientului în cazul în care a fost notificat referitor la atribuire.

O atribuire valabilă din punct de vedere legal necesită încheierea unui contract între cedent (creditorul original) și cesionar (noul creditor). De obicei, consimțământul clientului nu este necesar.
Confiscarea activelor sau a drepturilor pentru recuperarea creanțelor financiare ale creditorului. Acestea pot include salarii, conturi bancare, creanțe și alte active corporale sau necorporale.
O procedură de executare încuviințată de o instanță. Instanța confiscă proprietatea și transferă dreptul de proprietate către creditor.
Executorii judecătorești sunt persoane cărora le sunt încredințate în principal acțiuni de executare în scopul achitării datoriilor. Sarcinile specifice și autoritatea acestora variază de la o țară la alta.
Ein Hinweis, dass die Zahlung fällig ist. Dies ist nicht erforderlich, wenn die Fälligkeit im Vertrag zwischen Gläubiger und Debitor eindeutig festgelegt ist oder der Debitor die Bedingungen akzeptiert hat. Ist der Gläubiger eine Bank, muss vor Beginn der Inkassomaßnahmen ein Rückzahlungshinweis erfolgen.
Un ordin de la o parte către altă parte de a plăti o anumită sumă semnatarului sau unei terțe părți. Un exemplu de cambie este un cec, în care un titular de cont solicită băncii să plătească purtătorului o anumită sumă. (Vezi și: bilet la ordin avalizat)
Vezi „cesiune”
Colectarea creanțelor financiare în numele unui creditor de către o agenție de recuperare a creanțelor.
Un creditor deține una sau mai multe creanțe ale unuia sau ale mai multor debitori. Dacă, de exemplu, ați făcut o comandă pentru articole de îmbrăcăminte de la un magazin online, compania care operează magazinul respectiv este creditorul dumneavoastră.
O companie specializată în colectarea datoriilor în numele creditorului. Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească o agenție de recuperare a creanțelor diferă în funcție de țară. Fiind o companie cu o reputație bună, este extrem de important ca EOS să respecte toate legile și cerințele aplicabile.
Un creditor vinde o creanță, inclusiv toate drepturile aferente acesteia, unei terțe părți.
Clientul și creditorul (creditorii) acestuia stabilesc un plan conform căruia clientul plătește datoria în rate.
Aceasta este data la care trebuie onorată o obligație de plată. Dacă nu este onorată până la această dată inclusiv, obligaţia devine restantă.
Activităţi pentru a forţa plata debitelor cu ajutorul sistemului judiciar.
În cazul în care un ordin de plată nu este contestat, poate fi emis un ordin de executare silită. Instanța trimite din oficiu ordinul de plată solicitantului, cu excepția cazului în care creditorul preferă să trimită el însuși clientului ordinul de executare. În baza ordinului de executare pot fi luate măsuri de executare pentru recuperarea datoriei.
Garantul are rolul unui coplătitor, dar numai în cazul în care clientul principal nu și-a îndeplinit obligațiile de plată, în ciuda faptului că acest lucru a fost solicitat și reamintit, după caz.
Se referă la incapacitatea unui client de a plăti suma (sumele) datorată(e) unuia sau mai multor creditori.
Un acord între creditor și client sau între client și agenția de recuperare a creanțelor de achitare a unei obligaţii în rate, pe o anumită perioadă de timp.
Creditele neperformante sunt datorii rezultate dintr-un contract de credit care nu au fost achitate, în ciuda faptului că sunt datorate și plătibile.
Creanțele neperformante sunt datorii care nu au fost achitate, în ciuda faptului că sunt datorate și plătibile. Creanțele neperformante sunt numite adesea credite neperformante, chiar dacă acordul de bază nu este un contract de împrumut.
Un termen care poate fi utilizat în locul „debitorului”. Termenul „datornic” poate fi utilizat într-un sens mai larg, pentru a include, printre altele, garanții.
   Vezi „Acord de plată în rate”V 
Ordinul de plată este un document emis de o instanță judecătorească prin care clientului respectiv i se solicită să ramburseze datoria, inclusiv dobânda, în termen de două săptămâni sau să o conteste. În cazul în care clientul nu o contestă sau nu plătește în termenul stabilit, instanța va emite un ordin de executare.
O datorie legală a unui client în urma livrării de bunuri sau servicii. Aceasta este întâlnită de multe ori sub forma unor facturi neachitate sau a unor rambursări de credite restante.
Lista elementelor individuale ale întregii sume datorate. De exemplu, datoria principală care rezultă dintr-o factură, dobânda statutară acumulată pentru întârzieri sau costurile suplimentare ale procedurilor de executare.
Factoring fără asumarea răspunderii pentru neplata datoriilor (adică fără protecție la credit) se numește „factoring cu recurs”. Prin factoring fără recurs, numit și „factoring full-service”, se înțelege că factorul își asuma riscul de nerambursare și gestionează toate procedurile legate de recuperarea creanțelor.

În cazul în care clientul solicită protecția totală a creditului, asumându-și responsabilitatea în ceea ce privește gestionarea creanțelor, este utilizat termenul de factoring „în vrac” sau „in-house”.
 Vezi „cesiune”.
Un acord în care o dispută între două sau mai multe părți este rezolvată prin intermediul unui compromis. Se poate ajunge la o soluționare în afara instanței sau pe parcursul unor proceduri judiciare (soluționare juridică).
Un titlu este un document juridic cu un act de executare anexat, care prevede obligația de a îndeplini o anumită obligație, de exemplu de a rambursa o datorie.
Vezi „cesiune”.