Acordăm atenție datelor dumneavoastră.

Vă mulțumim că ați vizitat site-ul nostru. Luăm foarte în serios protecția confidențialității datelor dumneavoastră și dorim să vă simțiți protejați în timpul vizitei.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA SI  PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In cadrul activitatilor sale, EOS KSI Romania SRL, avand sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr.10 A, cladirea C3, etaj 7, sector 2, fiind inregistrata la Oficiul Comertului sub nr. J40/13219/2002, cu cod unic de inregistrare 15089252, atribut fiscal RO („EOS KSI”), entitate de recuperare creante inregistrata in registrul entitatilor de recuperare creante aflata in evidenta Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si inregistrata in evidenta Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,  proceseaza datele personale care va privesc.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CADRUL ACTIVITATILOR DE CALL-CENTER

 • In cazul in care aveti calitatea de debitor sau garant al creantelor administrate de EOS KSI:

  • Date de identificare sau de contact cum ar fi: numele, data nasterii, nationalitatea, codul numeric personal (CNP), locul nasterii, datele din cartea de identitate (daca este  cazul), domiciliul, adresa de resedinta sau de corespondenta;
    
  • Date privind situatia dvs. financiara sau de angajare, cum ar fi numele angajatorului, venitul si sursa venitului;
    
  • Date privind procedurile administrative sau judiciare, in masura in care sunt legate de creantele gestionate sau detinute de EOS KSI;
    
  • Inregistrarea interactiunilor care au loc intre dvs. si EOS KSI, daca este cazul, prin intermediul call center-ului EOS KSI sau a altei corespondente sau comunicari intre dumneavoastra si EOS KSI;
    
  • Date referitoare la plati, inclusiv detalii legate de contul bancar si alte informatii aferente; 
    
  • Alte date cu caracter personal mentionate  in documentatia privind datoria sau garantiile sau mentionate  in contractul initial.

  In cazul in care faceti plati sau actionati drept persoana de contact pentru un debitor sau garant al creantelor administrate de EOS KSI ori aveti o legatura cu, sau puteti oferi informatii referitoare la, aceste persoane:

  • Date de identificare sau de contact cum ar fi numele, domiciliul, adresa de resedinta sau de corespondenta, numarul de telefon, adresa de e-mail;
    
  • Daca efectuati plati in numele unui debitor sau garant, date legate de respectivele plati, inclusiv codul numeric personal (CNP), detalii privind contul bancar si alte date aferente;
    
  • Inregistrarea interactiunilor care au loc intre dvs. si EOS KSI, daca este cazul, prin intermediul call center-ului EOS KSI sau a altei corespondente sau comunicari intre dumneavoastra si EOS KSI;
    
  • Alte date furnizate direct de dvs. sau de alte persoane care v-au indicat drept persoana de contact sau ofera detalii in legatura cu dvs. in baza unui interes legitim.

   In cazul in care aveti calitatea de salariat, colaborator, reprezentant sau persoana de contact al unui client, furnizor sau alt partener de afaceri al EOS KSI:

  • Date de identificare sau de contact cum ar fi numele, adresa profesionala sau a domiciliului, denumirea functiei, numarul de telefon, adresa de e-mail;
    
  • Inregistrarea interactiunilor care au loc intre dvs. si EOS KSI, daca este cazul, prin intermediul call center-ului EOS KSI sau a altei corespondente sau comunicari intre dumneavoastra si EOS KSI;
    
  • In situatii limitate, cand este necesar conform legii, datele din cartea de identitate, inclusiv codul numeric personal (CNP), locul nasterii, date privind opiniile politice sau apartenenta la sindicate.
 • In cazul in care aveti calitatea de debitor sau garant al creantelor administrate de EOS KSI, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, putem colecta date despre dumneavoastra de la:

  • Creditorii (cu titlu de exemplu: institutii financiar bancare si nebancare, companii de telefonie, companii de prestari servicii etc.) care imputernicesc compania  EOS KSI pentru a desfasura activitatea de recuperare si gestionare a creantelor lor sau de la creditorii care  instraineaza drepturile de creante catre EOS KSI;
    
  • Direct de la dumneavoastra (sau, in anumite cazuri, de la alte persoane care justifica un interes legitim cu privire la contractul in legatura cu care desfasuram activitatea de recuperare creante);
    
  •  Persoane autorizate sa comunice cu noi in numele dumneavoastra sau persoane care efectueaza plati in numele dumneavoastra;
    
  • Autoritati si institutii publice sau alte persoane sau entitati care desfasoara un serviciu de interes public (cum ar fi executorii judecatoresti sau notarii publici);
    
  • Publicatii si baze de date care sunt disponibile public sau contractual.

   

  In cazul in care faceti plati sau actionati drept persoana de contact pentru un debitor sau garant al creantelor administrate de EOS KSI ori aveti o legatura cu, sau puteti oferi informatii referitoare la, aceste persoane, putem colecta date in legatura cu dumneavoastra din urmatoarele surse:

  • Creditorii care imputernicesc EOS KSI pentru a desfasura activitatea de recuperare si gestionare a creantelor lor sau de la creditorii care instraineaza creante catre EOS KSI, in masura in care datele dvs. fac parte din documentatia privind respectiva creanta;
    
  • Direct de la dumneavoastra (sau, in anumite cazuri, de la alte persoane autorizate sa comunice cu noi in numele dvs. sau care justifica un interes legitim cu privire la contractul in legatura cu care desfasuram activitatea de recuperare creante);
    
  • Autoritati si institutii publice sau publicatii si baze de date care sunt disponibile public sau contractual. 

  In cazul in care aveti calitatea de salariat, colaborator, reprezentant sau persoana de contact al unui client, furnizor sau alt partener de afaceri al EOS KSI, putem colecta date in legatura cu dumneavoastra din urmatoarele surse:

  • Direct de la dumneavoastra sau de la persoane care actioneaza in numele clientului, furnizorului sau partenerului de afaceri al EOS KSI;
    
  • Autoritati si institutii publice sau publicatii si baze de date care sunt disponibile public sau contractual.

  In cazul in care ne vizitati la sediul nostru sau la birourile noastre locale ori daca ne scrieti sau telefonati in legatura cu diverse solicitari sau aspecte de interes pentru dvs., putem colecta numele si datele dumneavoastra de contact, precum si alte date cu caracter personal pe care ni le furnizati in mod direct.

 • EOS KSI poate procesa datele dumneavoastra cu caracter personal:

  • Pentru colectarea creantelor gestionate sau detinute de EOS KSI;
    
  • In scopul comunicarii cu debitorii sau garantii creantelor administrate de EOS KSI, in masura in care sunteti persoana de contact ori aveti o legatura cu, sau puteti oferi informatii referitoare la, aceste persoane; 
    
  • In scopul executarii unui contract sau al gestionarii relatiei de afaceri dintre EOS KSI si un client, furnizor sau alt partener de afaceri, in cazul in care aveti calitatea de salariat, colaborator, 
  • reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor sau partener;
    
  • Pentru a raspunde solicitarilor dumneavoastra sau ale autoritatilor publice ori pentru a indeplini cerintele legale;
    
  • Sub rezerva conditiilor prevazute de lege, pentru prevenirea sau investigarea fraudelor sau in scopul procedurilor privind faptele penale legate de creantele gestionate sau detinute de EOS KSI, precum si pentru apararea sau exercitarea drepturilor noastre conform legii;
    
  • Pentru administrarea interna a EOS KSI si a companiilor sale afiliate cu privire la serviciile de recuperare a creantelor, inclusiv pentru audit, controlul calitatii, arhivare si securitatea spatiilor, bunurilor si a personalului EOS KSI si ale companiilor sale afiliate.
  • Interesul legitim al EOS KSI, al companiilor sale afiliate sau al creditorilor în numele cărora EOS KSI asigură gestionarea creanțelor sau a serviciilor de colectare a datoriilor, de a obține colectarea datoriilor restante și de a-și administra activitățile în procesul de colectare;
    
  • Interesul legitim al EOS KSI de a documenta executarea contractului si gestionarea relatiei de afaceri cu un client, furnizor sau alt partener de afaceri si de a-si administra activitatile si procesele interne aferente, in cazul in care aveti calitatea de salariat, colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor sau partener;
    
  • Interesul legitim constand in apararea sau exercitarea drepturilor EOS KSI si ale companiilor sale afiliate conform legii, inclusiv asigurarea securitatii spatiilor, bunurilor si a personalului acestora;
    
  • Consimtamantul dumneavoastra, in cazul in care actionati drept persoana de contact pentru un debitor sau garant al creantelor administrate de EOS KSI ori aveti o legatura cu, sau puteti oferi informatii referitoare la, aceste persoane, precum si in alte cazuri in masura in care prelucrarea datelor de catre EOS KSI necesita consimtamantul dumneavoastra conform legii;
    
  • Respectarea unei obligații legale in sarcina EOS KSI (de exemplu, protecția consumatorului, legislația fiscală sau cea privind prevenirea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism).
 • EOS KSI poate transfera datele referitoare la dumneavoastră catre alte persoane sau entităti care presteaza servicii sau efectueaza operatiuni  in cursul normal al activitătii de colectare sau in cursul normal al administrării activitătii EOS KSI. 
  EOS KSI poate, de asemenea, să utilizeze sau să dezvăluie date cu caracter personal atunci cand este necesar (cand are o obligatie legala) sau permis de lege sa facă acest lucru. EOS KSI nu va permite accesul sau transferul datelor cu caracter personal niciunei persoane fizice sau juridice care nu este stabilita in Uniunea Europeană.

  Categoriile de persoane carora EOS KSI le poate transfera datele personale includ:

  • Creditorii in numele cărora EOS KSI asigură gestionarea creantelor sau a serviciilor de colectare a creantelor sau cedentii de la care EOS KSI a dobandit creantele datorate sau garantate de dumneavoastră;
    
  • Autoritățile publice, pentru a răspunde cerințelor legale.
 • In cadrul activitatilor legate de recuperarea creantelor, EOS KSI va păstra datele dumneavoastră personale pe toata perioada colectării unei datorii si cinci ani ani dupa incasarea integrala a datoriei respective, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel.

  In cadrul altor activitati decat recuperarea creantelor, EOS KSI va prelucra datele dumneavoastra pe durata necesara realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate sau, daca prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, pana la retragerea consimtamantului de catre dumneavoastra, cu exceptia cazului in care legea prevede o alta perioada de pastrare a datelor sau pastrarea datelor este necesara pentru exercitarea sau apararea drepturilor EOS KSI sau ale companiilor sale afiliate.

  • Puteti solicita accesul la datele dumneavoastra personale detinute de EOS KSI si, de asemenea, rectificarea acestor date, in masura in care considerati ca sunt inexacte. Daca prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant sau pe un contract intre dumneavoastra si EOS KSI, puteti sa ne solicitati sa va transmitem datele intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat sau sa ne solicitati sa transmitem datele dumneavoastra altui operator. 
    
  • Puteti, de asemenea, sa va retrageti oricand consimtamantul (daca prelucrarea datelor se intemeiaza pe consimtamant), sa va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra personale, sau sa solicitati stergerea acestor date, precum si, sa solicitati restrictionarea procesarii datelor dumneavoastra;
    
  • EOS KSI poate solicita informatii suplimentare necesare pentru a va confirma identitatea inainte de a va permite accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal sau de a actiona in legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra mentionate anterior;
    
  • Va rugam sa retineti ca, in cazuri justificate, societatii EOS KSI ii este permis prin lege să refuze să acționeze conform cererilor de mai sus, caz în care EOS KSI vă va oferi o explicatie scrisa cu privire la acest refuz;
    
  • De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro;
    
  • Puteți formula cererile de mai sus în legătură cu drepturile dvs., contactând EOS KSI sau Ofițerul de Protecție a Datelor al EOS KSI. Detaliile de contact sunt furnizate în secțiunea "Contact privind prelucrarea si  protectia datelor cu caracter personal „ de mai jos.
 • Dacă aveți întrebări sau solicitări legate de drepturile dvs. descrise mai sus, vă rugăm să ne contactați:

  EOS KSI Romania SRL 

  Adresa sediului: Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr.10 A, cladirea C3, etaj 7, sector 2, inregistrata la Oficiul Comertului sub nr. J40/13219/2002, cu cod unic de inregistrare 15089252, atribut fiscal RO.

  Responsabil cu protectia datelor

  Adresa e-mail: protectiadatelor@eos-ksi.ro

  Numar de telefon: +40 374 13 99 00 (cu tarif aplicabil conform politicilor de tarifare ale operatorului dumneavoastra de telefonie)

  Adresa de corespondenta: Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr.10 A, cladirea C3, etaj 7, sector 2

Utilizarea Sitemprove Analytics

Acest site utilizează Siteimprove Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Siteimprove. Siteimprove Analytics utilizează „cookie-uri“, fișiere text plasate pe computer, pentru a ajuta [company name(s) [EOS]] să analizeze modul în care vizitatorii utilizează site-ul. Informațiile generate de cookie-uri privind utilizarea de către vizitatori a site-ului vor fi stocate și procesate de Siteimprove pe serverele din Danemarca.

Adresele IP sunt anonimizate ireversibil înainte ca datele să fie disponibile în Siteimprove Analytics sau Intelligence Suite pentru EOS.

EOS va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către vizitatori a site-ului, compilarea rapoartelor privind activitatea site-ului și, în cele din urmă, îmbunătățirea experienței site-ului pentru vizitatorii săi. Siteimprove nu va transmite aceste informații terțelor părți sau nu le va folosi în scopuri de marketing sau publicitate.

Acestea sunt cookie-urile utilizate de Siteimprove pe acest site:

Numele cookie-ului: nmstat

Tip: Persistent - expiră după 1000 de zile

Acest modul cookie este folosit pentru a ajuta la înregistrarea utilizării site-ului de către utilizatori. Acesta este folosit pentru a colecta statistici despre utilizarea site-ului, de exemplu atunci când vizitatorul a vizitat ultima dată site-ul. Cookie-ul nu conține informații personale și este folosit doar pentru analiza web.

Numele cookie-ului: siteimproveses

Tip: Cookie de sesiune

Acest modul cookie este folosit exclusiv pentru a urmări succesiunea de pagini pe care un vizitator o accesează în timpul unei vizite pe site. Prin utilizarea acestui site, vizitatorul este de acord cu prelucrarea datelor sale de către Siteimprove în modul și în scopurile menționate mai sus.

Puteți opri colectarea datelor dvs. de către Siteimprove Analytics făcând clic pe următorul link. Va fi setat un cookie opt-out (de excludere voluntară) care va împiedica colectarea viitoare a datelor dvs. atunci când vizitați acest site web: