Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor si vizitatorilor - COVID - EOS KSI Romania SRL

NOTA DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal la sediul Companiei in perspectiva limitarii accesului la sediu in contextul COVID-19

Societatea EOS KSI ROMANIA SRL cu sediul social in Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompei nr. 10A, cladirea C3, etaj 6-7, Sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu numarul  J40/13219/2002, cod unic de inregistrare 15089252, entitate de recuperare creante inregistrata in Registrul entitatilor de recuperare creante aflat in evidenta Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si inregistrata in evidenta Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,  adresa de e-mail office@eos-ksi.ro, numar de telefon: 021.300.3558, denumita in continuare Operatorul, prelucreaza in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul UE), denumit in continuare GDPR, datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta Nota de informare. Aceste date cu caracter personal, apartinand dumneavoastra in calitate de salariat ori de vizitator (denumita in continuare "Persoana vizata"), au fost furnizate catre Operator de catre Dvs cu ocazia prezentei Dvs. in incinta cladirii, iar prelucrarea se va realiza conform celor de mai jos:

  1. Datele cu caracter personal

Datele prelucrate sunt numele (daca este cazul si doar in cazul in care persoanei ii este refuzat accesul in incinta si prezinta simptome, pe motivul ca operatorul sa poata dovedi in fata autoritatilor indeplinirea obligatiei legale) si rezultatele masurarii temperaturii corpului cu mijloace adecvate (termometru cu non-cotact) pentru a verifica daca aceasta depaseste ori nu un anumit nivel predefinit (ex.: 37,3 grade Celsius sau orice alta valoare stabilita ca urmare a recomandarilor si/sau instructiunilor autoritatilor si/sau politicilor interne ale Operatorului si/sau legislatiei relevante) ce poate fi un indicator al infectarii cu virusul COVID-19.

  1. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal. Temeiul Legal

Permiterea accesului in cladire in mod responsabil, prin luarea tuturor masurilor tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea sanatatii si securitatii in munca si reducerea raspandirii virusului COVID-19, de a detecta posibilele persoane infectate si de a evita accesul lor in interiorul companiei si contactul acestora cu alte persoane, fiind aparat indirect si un interes public ori comunitar.

Deoarece datele cu caracter personal sunt speciale, temeiul prelucrarii este reprezentat de art. 9, alin.2, lit. b (indeplinirea obligatiilor si drepturilor specifice ale Operatorului), lit. g (interes public major) si lit. i (motive de interes public in domeniul sanatatii publice) din GDPR, coroborat cu art.6, alin.1, lit. c) din GDPR si indeplinirea unei obligatii legale (prevederile legale ce reglementeaza aspecte precum triajul epidemiologic, masurarea prealabila a temperaturii corporale, continute in acte precum Legea 55/2020 art. 13 si punctul 2 lit. a) si punctul 3 lit, b) din HG nr. 24/2020). Prelucrarea datelor se face cu respectarea principiilor prelucrarii, conform GDPR, respectiv legalitate, echitate, transparenta, reducerea la minimum a datelor, exactitate, limitari legate de stocare, integritate si confidentialitate.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru accesul in cladire, fiind o masura adecvata din categoria celor necesare pentru asigurarea sanatatii si securitatii in munca si reducerea raspandirii virusului COVID-19. In cazul in care Persoana vizata refuza masurarea temperaturii corporale, accesul in cladire nu va fi permis; in cazul in care Persoana vizata este salariat al Operatorului, acesta se poate adresa unui cadru medical competent ori poate continua telemunca, conform reglementarilor interne si legislatiei relevante. Daca Persoana vizata nu este salariat al Operatorului, aceasta se poate adresa unui cadru medical competent.

  1. Perioada de stocare
– Datele nu sunt stocate (in cazul in care masurarea se efectueaza cu termometru non-contact care nu stocheaza date si valorile masurate sunt in parametrii normali)

– 30 de zile, in cazul in care exista refuzul de acces in incinta, care se poate prelungi in cazul in care in aceste 30 de zile exista o disputa/conflict/plangere administrativa, caz in care acele elemente de date vor putea fi stocate pana la stingerea respectivei situatii.

  1. Operatori/ Persoanele Imputernicite si Destinatarii datelor

– catre autoritatile competente, la cererea acestora, pentru verificarea gradului de indeplinire a obligatiilor legale

– catre DSP, medicina muncii, medicul extern si alte autoritati competente in cazul in care exista un angajat cu aceste simptome si, potrivit procedurii interne, trebuie notificate autoritatile sau in cazul in care un angajat este confirmat cu coronavirus si autoritatile solicita date suplimentare

  1. Drepturile persoanei vizate
Conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 si a legislatiei nationale in vigoare privind protectia si securitatea datelor personale,  beneficiati dreptul de acces la date conform art. 15; dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16; dreptul de stergere a datelor, conform art. 17; dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor, conform art. 18; dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20; dreptul de a obiecta, conform art. 21; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal din cadrul societatii. Cererea se poate depune la sediul EOS KSI ROMANIA S.R.L. – Romania, Bucuresti, Blvd Dimitrie Pompeiu, nr. 10A, Conect Business Park, Cladirea C3, etaj 7, Sector 2 sau poate fi transmisa prin e-mail la adresa protectiadatelor@eos-ksi.ro .

Va comunicam faptul ca, in virtutea Regulamentului 2016/679, va puteti adresa Autoritatii Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, daca considerati ca v-au fost incalcate drepturile prevazute in Regulamentul 2016/679.