Evoluția afacerii în 2019/2020. - EOS KSI Romania SRL
notebook, appliance, doctor, radio-receiver, mouse
Cu o creștere a cifrei de afaceri de 4,8%, Grupul EOS a înregistrat o evoluție deosebit de bună în anul fiscal 2019/2020. Profitul înainte de impozite s-a situat din nou mult peste recordul anului anterior. Volumul investițiilor în achiziții de creanțe, situat la 651,3 milioane EUR, a scăzut ușor față de nivelul anului precedent (668,4 milioane EUR), însă din punctul de vedere al concernului, el se menține la un nivel înalt constant. Principalele motoare ale evoluției pozitive au fost creșterea rezultatului financiar prin avansul foarte puternic al afacerii în Europa de Est, precum și activitatea intensă de investiții în creanțe garantate și negarantate și o ofensivă pronunțată pe partea de digitalizare.

Cifra de afaceri a concernului, pe regiuni.

Regiunea cu cea mai mare cifră de afaceri în concernul EOS rămâne, în continuare, Germania. Regresul raportat la anul anterior se datorează, preponderent, vânzării EOS Health Honorarmanagement AG. Chiar și în condițiile concurenței intense de pe piața germană, EOS a reușit să își asigure câteva achiziții de creanțe importante, sporind astfel volumul investițiilor față de anul anterior. Prin urmărirea cu consecvență a strategiei EOS de diversificare a riscurilor pe piețele existente, ponderile Europei de Vest și a celei de Est în cifra de afaceri și-au putut continua creșterea. Societățile EOS din Europa de Est au realizat o creștere deosebit de puternică a cifrei de afaceri, de 31,3%. O pondere importantă în această creștere revine avansului considerabil al cifrei de afaceri din achiziții de creanțe în special în Rusia și Polonia, dar și în Croația și Ungaria. Și Europa de Vest a înregistrat o evoluție foarte îmbucurătoare a afacerii - mai ales în Belgia, Franța și Austria. Această regiune a încheiat anul fiscal, per ansamblu, cu un plus al cifrei de afaceri de 5% față de anul anterior - la fel ca și societățile din America de Nord.
Anul fiscal
Vânzările Grupului EOS în exercițiul financiar 2019/20 sunt distribuite în fiecare regiune:

  Variație față de anul anterior 2019/20 2018/19
  % TEUR TEUR
Germania -11,08 303.335 341.128
Europa de Vest +5,02 231.975 220.885
Europa de Est +31,28 266.741 203.188
America de Nord +5,33 51.039 48.456
Concern EOS +4,85 853.090 813.657

Contul de profit și pierderi (pe scurt).

Anul fiscal 2019/2020 a fost de succes și în ceea ce privește beneficiul: Concernul EOS a obținut un profit anual de 269,9 milioane EUR - un plus de 15,2%.

În ciuda vânzării a două societăți în anul de referință 2018/2019, veniturile în actualul an fiscal au crescut cu 4,8%, respectiv cu 39.433 mii EUR - o valoare foarte bună. Profitul operațional EBITDA a crescut mai rapid decât veniturile, însă a fost avantajat comparativ cu anul precedent prin utilizarea pentru prima dată a standardului IFRS 16 (reorganizarea cheltuielilor de leasing). Profitul EBT, comparabil cu anul anterior (+ 13,0%) și beneficiul anual (+ 15,2%) au crescut supraproporțional raportat la cifra de afaceri. În ambele perioade, profitul este susținut de veniturile excepționale provenite din vânzarea unor filiale, lucru evidențiat în rezultatul financiar.
  2019/20 2018/19
  TEUR TEUR
Venituri 853.090 813.657
Suma veniturilor din exploatare 869.054 834.537
Profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare (EBITDA) 343.427 283.587
Profitul înainte de impozitare (EBT) 305.695 270.501
Venit net 269.892 234.194
Baza succesului nostru o constituie progresele de natură tehnologică în domeniul digitalizării și dezvoltarea continuă a culturii noastre organizaționale, prin noi modele de organizare și colaborare. Iată de ce suntem și rămânem un partener stabil, de încredere.
Klaus Engberding, Director General al Grupului EOS.

Situația activelor.

Totalul activelor concernului EOS a scăzut cu 0,5% față de anul anterior, ajungând la 2,2 miliarde EUR. Scăderea se datorează atât intensificării managementului capitalului circulant, cât și, mai ales, vânzării societății EOS Health Honorarmanagement AG. Un efect contrar a avut achiziția, în continuare intensivă, de portofolii garantate și negarantate. Valoarea contabilă a acestora a crescut cu circa 200 milioane EUR în anul fiscal încheiat, ajungând la suma de 1,83 miliarde EUR. Suma bilanțului constă în proporție de 83,3% din creanțe achiziționate și bunuri imobiliare în stocuri. Acestora li s-au adăugat investiții mari și precis orientate în sisteme de colectare de viitor și în utilizarea unor sisteme de analiză avansate, precum și drepturile de utilizare, activate pentru prima oară după IFRS 16.
  29.02.2020 28.02.2019
  TEUR % TEUR %
Active fixe 263.548 12,0 217.650 9,8
Creanțe achiziționate și bunuri imobiliare în stocuri* 1.834.308 83,3 1.610.358 72,7
Creanțe 22.002 1,0 212.306 9,6
Lichidități 43.286 2,0 49.309 2,2
Alte active 39.684 1,8 124.663 5,6
Total active 2.202.828 100,0 2.214.285 100,0

 

*Includ investiții de portofoliu, care din motive de structurare sunt redate drept împrumuturi de încasat (redare economică).

Capital propriu și finanțare.

Vânzarea EOS Health Honorarmanagement AG a influențat, în anul fiscal trecut, și finanțarea de ansamblu a concernului EOS. EOS a reușit să își sporească capitalul propriu prin capitalizarea profitului anului anterior, precum și prin emiterea unor noi drepturi de participare la profit. Cota de capital propriu a crescut cu aproape 5%, ajungând la 33,5% - un nivel foarte înalt pentru un furnizor de servicii financiare. Din fluxurile pozitive de numerar (free cashflow) a fost posibilă reducerea refinanțărilor față de instituțiile de credit și de acționar, astfel încât cota-parte a acestora la împrumuturi s-a redus cu 5,9% față de anul anterior.
  29.02.2020 28.02.2019
  TEUR % TEUR %
Capital propriu 737.220 33,5 634.430 28,7
Provizioane 105.510 4,8 85.923 3,9
Datorii față de instituțiile de credit 222.839 10,1 257.317 11,6
Datorii față de părți afiliate 925.484 42,0 1.027.028 46,4
Datorii din livrări și servicii 46.177 2,1 38.397 1,7
Alte datorii 165.598 7,5 171.189 7,7
Finanțare totală 2.202.828 100,0 2.214.285 100,0

Citiți acum:
Raportul anual EOS 2019/20