Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților de call-center - EOS KSI Romania SRL

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților de call-center

In cadrul activitatilor sale de call centerEOS KSI Romania SRL, avand sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr.10 A, cladirea C3, etaj 7, sector 2, fiind inregistrata la Oficiul Comertului sub nr. J40/13219/2002, cu cod unic de inregistrare 15089252, atribut fiscal RO („EOS KSI”), entitate de recuperare creante inregistrata in registrul entitatilor de recuperare creante aflata in evidenta Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si inregistrata in evidenta Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,  proceseaza datele personale care va privesc.

Ce informatii colectam in cadrul activitatilor de call center?

Datele personale pe care le prelucram in cadrul activitatii de call-center sunt cele rezultate in urma inregistrarii apelurilor telefonice (voce), precum si datele furnizate in cadrul convorbirilor.

Cum colectam datele tale personale in cadrul activitatilor de call center?

Inregistrarea Apelurilor

 • Pentru apelurile receptionate din partea ta, inainte de stabilirea legaturii telefonice, mesajul de intampinare va mentiona faptul ca apelul este inregistrat, iar optiunea manifestata prin continuarea apelului reprezinta acordul tau pentru inregistrarea convorbirii.
 • Pentru apelurile efectuate de noi catre tine, in momentul stabilirii legaturii telefonice si inainte de identificarea ta, vei fi informat despre inregistrarea apelului si ti se va solicita acordul cu privire la inregistrarea convorbirii.

 Inregistrarea se va opri automat in momentul in care initiezi inchiderea apelului sau in eventualitatea in care nu doresti continuarea apelului.

Metode alternative de comunicare in eventualitatea in care nu doresti ca apelul tau sa fie inregistrat?

In eventualitatea in care nu doresti ca apelurile tale telefonice sa fie inregistrate, ne poti contacta prin oricare din urmatoarele modalitati:

 • Prin transmiterea unei cereri/solicitari prin intermediul postei si/sau serviciilor de curierate la sediu sau prin intermediul site-ului companiei sau al aplicatiei web/ mobile;
 • Prin fax sau prin prin transmiterea unui e-mail la datele de contact mentionate mai sus in preambul.
 • Printr-o vizita la  unul dintre sediile noastre.

In ce scopuri prelucram aceste date personale?

Scopurile prelucrarii si inregistrarii apelurilor telefonice sunt:

 • Pentru a face dovada interactiunilor intre dumneavoastra si noi, in legatura cu recuperarea creantei, astfel incat sa ne putem indeplini obligatia legala stabilita prin articolul 49 din Ordonanta de Urgenta 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri immobile si anume „Creditorul, respectiv entitatea care desfășoară activități de recuperare creanțe documentează motivele pentru care soluțiile oferite consumatorului sunt adecvate pentru circumstanțele individuale ale acestuia și trebuie să elaboreze și să țină evidențe ale tuturor interacțiunilor dintre acesta și consumatorul aflat în dificultate de plată cel puțin pe durata derulării contractului și cel puțin cinci ani după data cesionării creanțelor și/sau după finalizarea procedurii executării silite.”.
 • Constatarea, exercitarea sau apararea drepturilor noastre in instanta/autoritati competente/organe de control
 • Imbunatatirea calitatii serviciilor si convorbirilor purtate cu dumneavoastra;
 • Verificarea inregistrarilor in situatia unei plangeri si/sau reclamatii ulterioare din partea dumneavoastra;

 Care este temeiul in baza caruia prelucram aceste date personale?

Temeiurile in baza carora prelucram aceste date personale sunt :

 • indeplinirea unor obligatii legale
 • realizarea unui interes legitim al companiei
 • consimtamantul dumneavoastra

Care este perioada de retentie a inregistrarilor?
In cadrul activitatilor legate de recuperarea creantelor, EOS KSI va păstra datele dumneavoastră personale pe toata perioada colectării unei datorii si cinci ani ani dupa incasarea integrala a datoriei respective, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel.

In cadrul altor activitati decat recuperarea creantelor, EOS KSI va prelucra datele dumneavoastra pe durata necesara realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate sau, daca prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, pana la retragerea consimtamantului de catre dumneavoastra, cu exceptia cazului in care legea prevede o alta perioada de pastrare a datelor sau pastrarea datelor este necesara pentru exercitarea sau apararea drepturilor EOS KSI sau ale companiilor sale afiliate.

Cine poate accesa convorbirile inregistrate?

Convorbirile inregistrate pot fi accesate de catre persoanele autorizate pentru evaluarea si verificarea apelurilor si/sau de catre autoritatile competente.

Cum folosim (prelucram) datele tale personale?

Datele vor fi prelucrate si stocate in medii sigure in platformele si sistemele specifice activitatii de call center, si/sau pe dispozitive securizate utilizate la nivelul companiei.

Drepturile dumneavoastra

Puteti solicita accesul la datele dumneavoastra personale detinute de EOS KSI si, de asemenea, rectificarea acestor date, in masura in care considerati ca sunt inexacte. Daca prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant sau pe un contract intre dumneavoastra si EOS KSI, puteti sa ne solicitati sa va transmitem datele intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat sau sa ne solicitati sa transmitem datele dumneavoastra altui operator. 

 • Puteti, de asemenea, sa va retrageti oricand consimtamantul (daca prelucrarea datelor se intemeiaza pe consimtamant), sa va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra personale, sau sa solicitati stergerea acestor date, precum si, sa solicitati restrictionarea procesarii datelor dumneavoastra;
 • EOS KSI poate solicita informatii suplimentare necesare pentru a va confirma identitatea inainte de a va permite accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal sau de a actiona in legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra mentionate anterior;
 • Va rugam sa retineti ca, in cazuri justificate, societatii EOS KSI ii este permis prin lege să refuze să acționeze conform cererilor de mai sus, caz în care EOS KSI vă va oferi o explicatie scrisa cu privire la acest refuz;
 • De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro;
 • Puteți formula cererile de mai sus în legătură cu drepturile dvs., contactând EOS KSI sau Ofițerul de Protecție a Datelor al EOS KSI. Detaliile de contact sunt furnizate în secțiunea "Contact privind prelucrarea si  protectia datelor cu caracter personal „ de mai jos. 

Contact privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal
Dacă aveți întrebări sau solicitări legate de drepturile dvs. descrise mai sus, vă rugăm să ne contactați:

EOS KSI Romania SRL 
Adresa sediului: Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr.10 A, cladirea C3, etaj 7, sector 2, inregistrata la Oficiul Comertului sub nr. J40/13219/2002, cu cod unic de inregistrare 15089252, atribut fiscal RO.

Responsabil cu protectia datelor

Adresa e-mail: protectiadatelor@eos-ksi.ro

Numar de telefon: +40 374 13 99 00 (cu tarif aplicabil conform politicilor de tarifare ale operatorului dumneavoastra de telefonie)

Adresa de corespondenta: Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr.10 A, cladirea C3, etaj 7, sector 2

Prezenta informare se completeaza cu INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA SI  PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL disponibila pe pagina web a companiei la adresa: https://ro.eos-solutions.com/privacy-policy.html